Teorija, filozofija i sociologija privatnog prava

8. decembar 2017. godine, 9h
Konferencijska sala Pravnog fakulteta

Uvodno predavanje

 • Andrea NikolićPosledice nemogućnosti utvrđivanja sadržine merodavnog stranog prava u sudskim postupcima sa elementom inostranosti – de lege lata i de lege ferenda

Izlaganja

 • Luka JurićKelsenova teorija pravnog tumačenja
  Komentator Petar Mitrović
 • Aleksandar GrbićPriroda i filozofsko opravdanje prava svojine u Lokovoj  i Hegelovoj teoriji
  Komentator Balša Stevanović
 • Filip KranjacSudska deoba zajedničke imovine supružnika nakon prestanka bračne zajednice: pravičnost ili formalna pravda?
  Komentator Andrea Stevanović
 • Ljubiša VulićUticaj ekonomskog i kulturnog faktora na nasilje u porodici
  Komentator Anja Petrović
 • Jovana MisailovićPravna priroda naknade štete usled nedozvoljenog otkaza ugovora o radu – odnos kompenzacione i restitucione naknade štete
  Komentator Teodora Miljojković
 • Teodora ĐurićZaveštajna sposobnost i njen odnos prema poslovnoj sposobnosti
  Komentator Stefan Rakić
 • Aleksandar KvastekOdnos između prava na peticiju i načela odštetnog prava
  Komentator Miloš Jovanović
 • Tara MaksimovićNačelo zakonitosti u Krivičnom zakoniku Republike Srbije: veća uloga sudije u tumačenju prava ili kršenje načela zakonitosti
  Komentator Vladimir Jovanović
 • Nikolija NedeljkovićEutanazija – ustavno pravilo
  Komentator Vladimir Živanović
 • Teodora ZlatanovićDva pristupa tumačenju u šerijatskom pravu
  Komentator Kristina Simčevski