Predsednik

prof. dr Bojan Spaić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Počasni članovi

prof. dr Boško Tripković, Univerzitet u Birmingenu

prof. Zoran Oklopčić, Univerzitet u Karletonu

 

Članovi

prof. dr Aleksandar Molnar, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Ilija Vujačić, Fakultet Političkih nauka Univerziteta u Beogradu

prof. dr Dragica Vujadinović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Dragan Mitrović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Radmila Vasić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Jasminka Hasanbegović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Violeta Beširević, Pravni fakultet Univerziteta Union

prof. dr Marija Karanikić-Mirić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Đorđe Pavićević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

prof. dr Milorad Stupar, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Miodrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Tanasije Marinković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Goran Dajović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Duška Franeta, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Univerziteta Union

prof. dr Bojan Spaić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

doc. dr Miloš Zdravković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

doc. dr Biljana Đorđević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

doc. dr Marko Božić, Pravni fakultet Univerziteta Union

doc. dr Nina Kršljanin, Faculty of Law University of Belgrade

doc. dr Miloš Vukotić, Faculty of Law University of Belgrade

doc. dr Nataša Jovanović Ajzenhamer, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

doc. dr Dejan Pavlović, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

dr Srđan Milošević, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije

dr Mihajlo Vučić, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu

dr Miloš Marković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

dr Valerija Grozdić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

mr Marija Bulatović, doktorantkinja Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

dr Adriana Zaharijević, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

prof. dr Nikola Beljinac, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

prof. dr Miloš Hrnjaz, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

dr Luka Glušac, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

MA Sava Vojnović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

MA Mila Đorđević, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

MA Ana Zdravković, Institut za uporedno pravo

 

Pridruženi članovi

MA Stefan Rakić, Univerzitet u Strazburu

MA Teodora Miljojković, Centralnoevropski Univerzitet

MA Petar Mitrović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Raniji predsednici

prof. dr Miodrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu