Studentska konferencija iz teorije, filozofije i sociologije prava je pokrenuta pre tri godine, kao odgovor na nedostatak prilika za studente u Srbiji da javno prezentujusvoj rad u oblasti pravne i društvene teorije i filozofije. Studentska konferencija je zamišljen kao projekat kojim će rukovoditi sami studenti i koji će im omogućiti da unaprede kritičko razmišljanje, analitičke sposobnosti i argumentovano pisanje. Učesnici dobijaju jedinstvenu priliku da pišu naučni rad pod vođstvom izabranog profesora, da predstave svoje radove na konferenciji, kao i da diskutuju o različitim temama iz oblasti teorije i filozofije prava sa kolegama profesorima i studentima. Učesnici imaju veliku šansu za objavljivanje radova u časopisu Anali Pravnog fakulteta u Beogradu.

  1. Teorija i praksa ljudskih prava, 17. oktobra 2014.
  2. Vladavina prava i pravno tumačenje, 23. oktobra 2015.
  3. Sudska vlast, 21. oktobra 2016.
  4. Teorija, filozofija i sociologija privatnog prava, 8. decembar 2017.