Predsednik Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju

dr Miodrag Jovanović, redovni profesor Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd, Srbija tel. + 381 11 3027 700 e-mail: miodrag@ius.bg.ac.rs

Sekretar Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju

dr Miloš Zdravković, docent Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd, Srbija e-mail: milos.zdravkovic@ius.bg.ac.rs

Sadržaj sajta

dr Bojan Spaić, docent Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd, Srbija e-mail: bojan.spaic@ius.bg.ac.rs

Webmaster

Petar Pavlović