Predsednik Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju

dr Bojan Spaić

docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Bulevar kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd, Srbija

e-mail: bojan.spaic@ius.bg.ac.rs

Sekretar Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju

dr Nataša Jovanović Ajzenhamer

docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Čika-Ljubina 18-20, 11000 Beograd, Srbija

e-mail: natasajovanovic15@gmail.com

Webmaster

Petar Pavlović