Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju osnovano je sa ciljem da izučava i unapređuje pravnu, političku i socijalnu filozofiju i teoriju; da organizuje rasprave o temama iz pravne političke i socijalne filozofije i teorije; da sarađuje s fakultetima, naučnim institucijama, naučnicima i stručnjacima koji se bave pravom, političkom i socijalnom filozofijom i teorijom i da podstiče i pomaže njihovu međusobnu saradnju; da sarađuje s odgovarajućim evropskim i svetskim udruženjima; da organizuje rasprave, razvija interdisciplinarnu delatnosti, organizuje, unapređuje i razvija izdavačku delatnost u pomenutim oblastima.