U skladu sa odredbama čl. 10. i 11. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj 10. marta 2010. god. u Beogradu, usvojen je sledeći:

OSNIVAČKI AKT

Dolenavedeni osnivači: osnivaju Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju sa sedištem na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd.

Udruženje se osniva radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

  • da izučava i unapređuje pravnu, političku i socijalnu filozofiju i teoriju;
  • da organizuje rasprave o temama iz pravne, političke i socijalne filozofije i teorije;
  • da sarađuje sa fakultetima, naučnim institucijama, naučnicima i stručnjacima koji se bave pravnom, političkom i socijalnom filozofijom i teorijom i da podstiče i pomaže njihovu međusobnu saradnju;
  • da sarađuje sa odgovarajućim evropskim i svetskim udruženjima;
  • da organizuje rasprave o određenim pitanjima iz oblasti pravne, političke i socijalne filozofije i teorije;
  • da unapređuje i razvija interdisciplinarnu delatnost u oblasti pravne, političke i socijalne filozofije i teorije;
  • da organizuje, unapređuje i razvija izdavačku delatnost u oblasti pravne, političke i socijalne filozofije i teorije;

Za zastupanje udruženja ovlašćen je: dr Miodrag Jovanović, Omladinskih brigada 7, Beograd.