Poziv za učešće na 9. Studentskoj konferenciji iz teorije i filozofije prava

Tema: Budućnost međunarodne vladavine prava

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju (IVR Serbia) organizuju devetu Studentsku konferenciju iz teorije i filozofije prava na temu Budućnost međunarodne vladavine prava. Konferencija će se održati 02. decembra 2022. godine u Sali za konferencije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pozivamo sve zainteresovane studente osnovnih, master i doktorskih studija da do 1. septembra 2022. godine pošalju apstrakte na imejl adresu eudaimonia@ius.bg.ac.rs. Poziv za učešće upućen je i studentima istih ili srodnih fakulteta iz Srbije i inostranstva.

Apstrakti treba da sadrže najmanje 600, a najviše 900 reči. Studenti su slobodni da sami odaberu temu o kojoj će pisati, na srpskom ili engleskom jeziku, držeći se okvira opšte teme. Tema Konferencije je široko postavljena te se rad može baviti kako teorijskim tako i praktičnim pitanjima, poput: vladavina prava i upotreba sile u međunarodnom pravu, budućnost UN sistema međunarodne bezbednosti, zaštita ljudskih prava tokom oružanog sukoba, pravno-politički aspekti rata u Ukrajini, reforma Saveta Bezbednosti, odnos sile i legalizma u međunarodnom pravu, Novi svetski poredak itd. Apstrakt treba da sadrži: (1) glavnu tezu koja će se u radu dokazivati kao i (2) kratak prikaz argumenata koje će autor koristiti.

Uz apstrakt, neophodno je dostaviti kontakt podatke mentora/supervizora (ime, prezime, e-mail adresa).

Spisak izlagača na Studentskoj konferenciji biće objavljen 15. septembra 2022. godine na sajtu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji će ujedno biti obavešteni mejlom. Izlagači će biti u obavezi da na istu adresu do 20. novembra 2022. godine dostave radne verzije radova ne kraće od 8 strana, a konačne verzije do kraja februara 2023. godine. Radovi podobni objavljivanju će biti objavljeni u časopisu Eudaimonia – Revija za pravnu, političku i socijalnu teoriju i filozofiju.

O detaljima i dodatnim informacijama, predlozima mogućih tema, kao i o svim pitanjima u vezi sa Konferencijom i pisanjem apstrakta, studenti se mogu informisati na internet stranici Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju (https://www.ivrserbia.org), facebook stranici Konferencije (www.facebook.com/studkonf), ili pisati na imejl adresu Konferencije (eudaimonia@ius.bg.ac.rs).

Plakat4sr