Galerija slika sa godišnje konferencije

Na Pravnom fakulteta Univerziteta u Beogradu je 14. oktobra 2016. godine održana godišnja konferencija iz oblasti tumačenja prava na temu ”Tumačenje prava – uloga sudija u savremenim demokratijama” u saradnji sa Srpskim udruženjem za pravnu i socijalnu filozofiju.