Poziv za 10. međunarodnu studentsku konferenciju ,,Pravo i digitalne tehnologije”

Poziv za učešće

na desetoj Međunarodnoj studentskoj konferenciji iz teorije i filozofije prava na temu

Pravo i digitalne tehnologije

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju (IVR Serbia) organizuju desetu Međunarodnu studentsku konferenciju iz teorije i filozofije prava na temu „Pravo i digitalne tehnologije”. Konferencija će se održati 13. i 14. novembra 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i online (samo za one koji ne mogu da prisustvuju uživo).

Pozivamo sve zainteresovane studente osnovnih, master i doktorskih studija da do 20. avgusta 2023. godine pošalju apstrakte na e-mail adresu eudaimonia@ius.bg.ac.rs. Poziv za učešće upućen je i studentima istih ili srodnih fakulteta iz Srbije i inostranstva.

Apstrakti treba da sadrže najmanje 600, a najviše 900 reči. Studenti su slobodni da sami odaberu temu o kojoj će pisati, na srpskom ili engleskom jeziku, držeći se okvira opšte teme. Tema Konferencije je široko postavljena, te se rad može baviti kako teorijskim tako i praktičnim problemima u vezi sa navedenim pitanjima: sajber sigurnost i zaštita podataka, privatnost i tehnologije masovnog nadzora, pravo i veštačka inteligencija, upotreba autonomnih oružanih sistema, problem jurisdikcije u svetlu internet transakcija, digitalni identitet i sistemi autentikacije, Big Tech regulacija itd.

Uz apstrakt, neophodno je dostaviti kontakt podatke mentora/supervizora (ime, prezime, e-mail adresa).

Odabrani izlagači će biti u obavezi da na istu adresu do 5. novembra 2023. godine dostave radne verzije radova ne kraće od 8 strana. Radovi podobni objavljivanju će biti objavljeni u Reviji za pravnu, političku i socijalnu teoriju i filozofiju – Eudaimonia.

O dodatnim informacijama studenti se mogu informisati na internet stranici Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju (https://www.ivrserbia.org), facebook stranici Konferencije (www.facebook.com/studkonf), ili putem e-mail adrese Konferencije (eudaimonia@ius.bg.ac.rs).

Radujemo se Vašem učešću!