Novi počasni član IVRS-a – prof. dr Boško Tripković


Dr Boško Tripković je vanredni profesor na Univerzitetu u Birmingemu. U svojim istraživanjima se bavi metafizičkim, metaetičkim i moralnim osnovama javnog prava. Njegovi radovi su objavljivani u vodećim svetskim časopisima iz oblasti prava (Oxford Journal of Legal Studies), kao i najboljim časopisima iz oblasti pravne filozofije (Legal Theory) i ustavnog prava (International Journal of Constitutional Law). Knjiga dr Tripkovića The Metaethics of Constitutional Adjudication (Oxford University Press 2017) razvija originalnu teoriju o ulozi moralnih vrednosti u ustavnom rasuđivanju. Njegov članak The Morality of Foreign Law nagrađen je posebnim priznanjem Međunarodnog društva za javno pravo u 2020. godini, a njegova doktorska teza nagrađena je nagradom Mauro Cappelletti za 2016. godinu.

Dr Tripković je član Uređivačkog odbora časopisa Jurisprudence: An International Journal of Legal and Political Thought. Radio je kao konsultant u brojnim organizacijama (kao što su Centar za napredne studije Robert Šuman i OEBS), a bio je i predavač na pravosudnim obukama u Meksiku i Srbiji.