Sedma Work in Progress konferencija Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju

posted in: Work in Progress | 0

Sedma Work in Progress konferencija Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju

Beograd, 17. decembar 2021.

 

Sala 236 Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Webex online meeting na adresi: https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=mab70744e754b3944c30b5b09ee004857

 

10.00 – 10.05 Pozdravna reč

 

10.10 – 10.30 Komentator: Violeta Beširević

10.30 – 10.40 Teodora Miljojković, Rule of Law and Limits to Interference with Judicial Independence

10.40 – 11.00 Diskusija

 

11.00 – 11.20 Komentator: Bojan Spaić

11.20 – 11.30 Duška Franeta, Migrations of Trust. Reasonable Trust and Epistemic Transgressions

11.30 – 11.50 Diskusija

 

11.50 – 12.10 Komentator: Đorđe Pavićević

12.10 – 12.20 Petar Mitrović, Moral Human Rights and the Problem of Marginal Humans

12.20 – 12.40 Diskusija

 

12.40 – 13.00 Komentator: Miloš Zdravković

13.00 – 13.10 Danilo Vuković, Bojan Spaić, Paralelni normativni poreci u Srbiji

13.10 – 13.30 Diskusija

 

13.30 – 14.30 Pauza za ručak

 

14.30 – 14:50 Komentator: Goran Dajović

14.50 – 15.00 Ana Zdravković, SLAPP tužbe – Nokaut slobodi izražavanja

15.00 – 15.20 Diskusija

 

15.20 – 15.40 Komentator: Miodrag Jovanović

15.40 – 15.50 Marija Bulatović, Ego-dokument: između književne analize i pravne hermeneutike

16.00 – 16.20 Diskusija

 

16.20 – 16.40 Komentator: Milena Đorđević

16.40 – 16.50 Mila Đorđević, Između sudstva i advokature: profesionalne preferencije studenata prava u Srbiji

16.50 – 17.10 Diskusija

 

Zatvaranje konferencije

 

17.10 – 18.00 Sednica Skupštine IVRS