Prva Work in Progress konferencija

posted in: Work in Progress | 0

konferencija_plakat2015l2

U petak, 12. juna 2015. na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu (Bulevar oslobođenja 76), sa početkom u 11 časova održana je prva Work In Progress konferencija Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju

Na konferenciji su predstavljeni i komentarisani noviji radovi članova Udruženja na različite aktuelne teme poput problema zarobljavanja resursa i legitimnosti zakonodavnih politika u Srbiji, prava na protest, te teškoća uspostavljanja vladavine prava  u Srbiji i globalno.

Foto-galerija 

Program rada

11:00-11:05 Pozdravna reč organizatora
11:05-11:25 doc. dr Goran Dajović,
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
(komentator teksta: Nejasnost, višeznačnost i spornost u pravnom tumačenju)
11:25-11:45 doc. dr Bojan Spaić,
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (autor)
11:45-12:05 Diskusija
12:05-12:25
dr Marko Božić,
naučni saradnik Univerziteta Sorbona 4
(komentator teksta: O preprekama vladavini prava u Srba)
12:25-12:45
prof. dr Jasminka Hasanbegović,
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
(autorka)
12:45-13:00 Kafe pauza
13:00-13:20 Diskusija
13:20-13:40
prof. dr Đorđe Pavićević,
FPN, Univerzitet u Beogradu
(komentator teksta: Against Hollowing Out of Citizenship)
13:40-14:00
mr Biljana Đorđević
(autorka)
14:00-14:20 Diskusija
14:20-15:15 Posluženje
15:15-15:35 doc. dr Duška Franeta,
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
(komentatorka teksta: The Quest for International Rule of Law and the Rise of Global Regulatory Regimes – Some Theoretical Preliminaries)
15:35-15:55
prof. dr Miodrag Jovanović,
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
(autor)
15:55-16:15 Diskusija
16:15-16:35

 

prof. dr Dragica Vujadinović,
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
(komentatorka teksta: Zarobljavanje države i zarobljavanje resusra: elita, srednji slojevi i država)
16:35-16:55
doc. dr Danilo Vuković,
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
(autor)
16:55-17:15 Diskusija
Završetak konferencije