Druga Work in Progress konferencija

posted in: Work in Progress | 0

work in progress fin

Fakultet političkih nauka, Beograd, 11. jun 2016.

10.00-10.05 Pozdravna reč organizatora
10.05-10.25 prof. dr Aleksandar Molnar, Filozofski fakultet (komentator teksta: Francuski i srpski doktrinari, slične ideje, različiti konteksti – mogućnost recepcije)
10.25-10.45 dr Marko Božić, naučni saradnik Univerziteta Sorbona 4 (autor)
10.45-11.05 Diskusija
11.05-11.25 prof. dr Radmila Vasić, Pravni fakultet (komentator teksta: (Ne)jednakost ljudi: večna- predmoderna, moderna i postmoderna – ili demode pravna ideja?)
11.25-11.45 prof. dr Jasminka Hasanbegović, Pravni fakultet (autorka)
11.45-12.05 Diskusija
12.05-12.20 Kafe pauza
12.20-12.40 prof. dr Milorad Stupar, Filozofski fakultet (komentator teksta: Pravda u pasivnom ofsajdu jurisprudencije)
12.40-13.00 prof. dr Goran Dajović, Pravni fakultet (autor)
13.00-13.20 Diskusija
13.20-14.30 Pauza za ručak
14.30-14.50 mr Miloš Marković, doktorand Pravnog fakulteta (komentator teksta: Kako baratati pravnim principima?)
14.50-15.10 doc. dr Bojan Spaić, Pravni fakultet (autor)
15.10-15.30 Diskusija
15.30-15.50 prof. dr Miodrag Jovanović, Pravni fakultet (komentator teksta: O ‘kalemljenju’ reprezentacije na demokratiju)
15.50-16.10 prof. dr Đorđe Pavićević, Fakultet političkih nauka (autor)
16.10-16.30 Diskusija (uz kafu)
16.30-16.50 mr Biljana Đorđević, Fakultet političkih nauka (komentatorka teksta: Multiculturalism and the EU)
16.50-17.10 prof. dr Dragica Vujadinović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (autorka)
17.10-17.30 Diskusija
Završetak konferencije
17.45-18.15 Skupština Udruženja