Studentska konferencija “Pravo, politika i društvo u vanrednim okolnostima” PzU

Poziv za učešće

na osmoj Studentskoj konferenciji iz teorije i filozofije prava na temu

Pravo, politika i društvo u vanrednim okolnostima

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju (IVR Serbia) organizuju osmu Studentsku konferenciju iz teorije i filozofije prava na temu Pravo, politika i društvo u vanrednim okolnostima. Konferencija će se održati 02. i 03. decembra 2021. godine u Sali za konferencije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pozivamo sve zainteresovane studente osnovnih, master i doktorskih studija da do 1. septembra 2021. godine pošalju apstrakte na e-mail adresu eudaimonia@ius.bg.ac.rs. Poziv za učešće upućen je i studentima istih ili srodnih fakulteta iz Srbije i inostranstva.

Apstrakti treba da sadrže najmanje 600, a najviše 900 reči. Studenti su slobodni da sami odaberu temu o kojoj će pisati, na srpskom ili engleskom jeziku, držeći se okvira opšte teme. Tema Konferencije je široko postavljena te se rad može baviti kako teorijskim tako i praktičnim pitanjima, poput: Suverenost i vanredno stanje, Vladavina prava u vanrednim okolnostima, Uporednopravna regulacija vanrednog stanja, Vanredno stanje u praksi ESLjP, Problem granica vlasti u vanrednom stanju, Derogacija ljudskih prava u vanrednom stanju, Problem procene vanrednih okolnosti i legitimnost cilja itd. Apstrakt treba da sadrži glavnu tezu koja će se u radu dokazivati kao i kratak prikaz argumenata koje će autor koristiti.

Uz apstrakt, neophodno je dostaviti kontakt podatke mentora/supervizora (ime, prezime, e-mail adresa).

Spisak izlagača na osmoj Studentskoj konferenciji biće objavljen 15. septembra 2021. godine na sajtu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Izlagači će biti u obavezi da na istu adresu do 20. novembra 2021. godine dostave radne verzije radova ne kraće od 8 strana, a konačne verzije do kraja februara 2022. godine. Radovi podobni objavljivanju će biti objavljeni u časopisu za pravnu, političku i socijalnu teoriju i filozofiju – Eudaimonia.

O detaljima i dodatnim informacijama, predlozima mogućih tema, kao i o svim pitanjima u vezi sa Konferencijom i pisanjem apstrakta, studenti se mogu informisati na internet stranici Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju (https://www.ivrserbia.org), facebook stranici Konferencije (www.facebook.com/studkonf), ili pisati na e-mail adresu Konferencije (eudaimonia@ius.bg.ac.rs).