Spisak prihvaćenih radova za Studentsku konferenciju iz teorije, filozofije i sociologije prava

 

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o pozitivno ocenjenim apstraktima i o detaljima u vezi sa održavanjem pete Studentske konferencije iz teorije, filozofije i sociologije prava na temu Međunarodno i evropsko pravo – teorijski problemi. Konferencija će se održati 7-8. decembra 2018. u konferencijskoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu s početkom u 9:00 časova. Studente će pozdraviti prof. dr Miodrag Jovanović, predsednik Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu teoriju i filozofiju a uvodno predavanje će održati Milan Marković iz kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Za učešće na konferenciji su na osnovu anonimne recenzije apstrakata prihvaćeni sledeći radovi:

 • Stefan Jugović (University of Belgrade, Faculty of Law), Human rights adjudication – between the effectiveness and legitimacy
 • Stefan Rakić (University of Belgrade, Faculty of Law), Is There A Necessity To  Revise the Outer Space Treaty? – A Theoretical Approach
 • Ana Zdravković (Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet), Međunarodnopravni status ekoloških migranata
 • Vasilije Marković (Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet), Sloboda veroispovesti i pojam sekularizma u svetlu Evropske konvencije za ljudska prava
 • Matko Sanjin Jovanović (University of Zagreb, Faculty of Law), Monetary Gold Principle in Jurispridence of the International Court of Justice and its Application to Nuclear Disarmament
 • Karlo Kožina (Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet), O prirodi općih načela prava priznatih od civiliziranih naroda: Legitimitet ili oportunitet?
 • Cemre Aydoğan (Central European University), A revolution in the Turkish Civil Law: Effect of the European Court of Human Rights’ Judgement to the Turkish National Law
 • Andrej Stefanović (University of Belgrade, Faculty of Political Sciences), Meaning and Scope of Autonomy of European Union Law: From Van Gend en Loos to Opinion 2/13
 • Aleksandar Cvetković (Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet), Međunarodno pravo i suverenost država: primer evropskog prava ljudskih prava
 • Andrijana Bakračević (Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet), Pojam, obim i efekti člana 4. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima
 • Aleksandra Baklaja (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka), Ljudska prava i kocept „odgovornost za zaštitu“ u intervenciji u Libiji 2011. godine
 • Vladimir Lužnjanin (Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet), Status špijuna u međunarodnom humanitarnom pravu
 • Mina Kuzminac (Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet), Zabrana ropstva
 • Mila Đorđević (Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet), Ograničenje slobode medija pravom na čast i ugled javnih funkcionera