Spisak izlagača na četvrtoj Studentskoj konferenciji iz teorije, filozofije i sociologije prava

Nakon postupka anonimne recenzije, Organizacioni odbor Studentske konferencije je doneo odluku da u svojstvu izlagača na Konferenciji učestvuju sledeći prijavljeni kandidati:

  • Aleksandar Grbić
  • Aleksandar Kvastek
  • Filip Kranjac
  • Jovana Misailović
  • Luka Jurić
  • Ljubiša Vulić
  • Nikolija Nedeljković
  • Tara Maksimović
  • Teodora Đurić

U skladu sa pravilima sadržanim u Pozivu, izabrani kandidati su u obavezi da do 1. decembra 2017. dostave radne verzije radova ne kraće od osam strana, kako bi radovi blagovremeno bili dostavljeni komentatorima pre održavanja Konferencije. Četvrta studentska konferencija iz teorije, filozofije i sociologije prava će se održati 8. decembra 2017. u Konferencijskoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Organizacioni odbor Studentske konferencije

SPISAK (pdf)