Prva studentska konferencija iz teorije i filozofije prava “Teorija i praksa ljudskih prava”

plakat-za-studentsku-konferenciju

Pozdravni govori

 • Pozdravna reč Sime Avramovića – dekana Pravnog fakulteta
 • Pozdravna reč Keneta Einara Hime – profesora na Pravnom fakultetu u Vašingtonu

 

Uvodno predavanje

 • Andrijana Mišović, Primena člana 36 Bečke konvencije o konzularnim odnosima u praksi Sjedinjenih Američkih Država
 • Diskusija

Sesija I    Moderator – doc. dr Goran Dajović

 • Marija Momić, Odluke Evropskog suda za ljudska prava kao izvor prava u Srbiji
  • Komentar: Balša Stefanović
  • Diskusija
 • Petar Mitrović, Sloboda veroispovesti i načelo svetovnosti u Srbiji
  • Komentar: Tatjana Sofijanić
  • Diskusija
 •  Kafe pauza

 

Sesija II    Moderator – doc. dr Bojan Spaić

 • Maksim Milošević, Pravo na privatnost u ustavnom sistemu Srbije
  • Komentator: Stefan Dušanić
  • Diskusija
 • Đorđe Marković, Predstavljanje nacionalnih manjina u Srbiji: rešenja i problemi
  • Komentar: Stefan Andonović
  • Diskusija
 • Pauza

 

Sesija III   Moderator – prof. dr Miodrag Jovanović

 • Sara Petrović, Ograničenje slobode izražavanja u cilju zaštite prava drugih
  • Komentar: Katarina Tomić
  • Diskusija
 • Rada Mirić, Biračko pravo: problem u teoriji i u praksi
  • Komentar: Bogdan Vujović
  • Diskusija

 

Sesija IV       Moderator – doc. dr Miloš Zdravković

 • Sandra Dragović, Zaštita prava na porodični život u praksi Evropskog suda za ljudska prava
  • Komentar: Jovan Mićović
  • Diskusija
 • Andrej Stefanović, Korišćenje stranog prava u proširenju zaštite ljudskih prava od strane Vrhovnog suda SAD
  • Komentar: Dušan Miškulin
  • Diskusija
 • Zatvaranje konferencije – Pozdravna reč prof. dr Miodraga Jovanovića