Poziv za učešće na Trećoj studentskoj konferenciji iz teorije i filozofije prava na temu SUDSKA VLAST

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju (IVR Srbija) organizuju Treću studentsku konferenciju iz teorije i filozofije prava na temu Sudska vlast, koja će se održati 21. oktobra 2016. godine u Sali za konferencije Pravnog fakulteta.

plakata-latinicaPozivamo sve zainteresovane studente osnovnih, master i doktorskih studija, a posebno bivše polaznike Seminarske grupe iz Uvoda u pravo, da do 31. jula 2016. godine pošalju apstrakte na adresu studentskakonferencijapf@yahoo.com. Apstrakti treba da sadrže najmanje 600, a najviše 900 reči. Studenti su slobodni da sami izaberu temu o kojoj će pisati držeći se okvira opšte teme. Rad se može baviti praktičnim i teorijskim pitanjima u vezi sa sudskom vlašću, kao što su: položaj i uloga sudske vlasti u modernim državama, odnos sudske, zakonodavne i izvršne vlasti, samostalnost i nezavisnost sudstva kao jedno od jemstava vladavine prava, uloga sudova u kontinentalnom i anglosaksonskom pravu. Pored toga, u obzir dolaze i teme koje su od značaja za pravosuđe u Srbiji, kao što su: sudska vlast u svetlu aktuelnih predloga za promenu Ustava ili stanje, problemi i perspektiva srpskog pravosuđa.

Studenti zainteresovani za učešće na Konferenciji su obavezni da uz apstrakt navedu ime i prezime nastavnika bilo kog pravnog fakulteta, koji je pomogao studentu pri odabiru teme i pri izradi apstrakta, a koji će mu kasnije, u slučaju da bude izabran, pomagati u pisanju rada koji će biti predstavljen na Konferenciji.

Spisak učesnika Konferencije biće objavljen 10. avgusta na sajtu Pravnog fakulteta. Izabrani kandidati će biti u obavezi da na istu adresu do 1. oktobra dostave gotove radove ne duže od 6000 reči. Učesnici Konferencije će svoje radove predstavljati 20 minuta, nakon čega će slediti 5 minuta komentara i 15 minuta pitanja i odgovora. Nakon Konferencije, učesnici će imati priliku da svojim radovima daju završnu formu, u skladu sa Uputstvom za autore Anala Pravnog fakulteta. Najbolji rad će biti objavljen u sekciji Studentski radovi Anala Pravnog fakulteta.

Za dodatne informacije, kao i za sva pitanja u vezi sa Konferencijom i pisanjem apstrakta, studenti mogu konsultovati Fejsbuk stranicu Konferencije www.facebook.com/studkonf, ili pisati na imejl adresu Konferencije studentskakonferencijapf@yahoo.com.

Primeri apstrakata