Poziv za učešće na šestoj Studentskoj konferenciji iz teorije i filozofije prava na temu “Pravosuđe između prava i politike”

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju (IVR Serbia) organizuju šestu Studentsku konferenciju iz teorije i filozofije prava na temu Pravosuđe između prava i politike. Konferencija će se održati 6. decembra 2019. godine u Sali za konferencije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pozivamo sve zainteresovane studente osnovnih, master i doktorskih studija da do 10. septembra 2019. godine pošalju apstrakte (sažetke radova) na e-mail adresu eudaimonia@ius.bg.ac.rs. Poziv za učešće upućen je i studentima istih ili srodnih fakulteta iz Srbije i inostranstva.

Apstrakti treba da sadrže najmanje 600, a najviše 900 reči. Studenti su slobodni da sami odaberu temu o kojoj će pisati, na srpskom ili engleskom jeziku, držeći se okvira opšte teme. Tema Konferencije je široko postavljena te se rad može baviti kako teorijskim tako i praktičnim pitanjima, poput položaja pravosuđa, odnosno sudske vlasti u modernim državama; reformi pravosuđa; odnosa sudske, zakonodavne i izvršne vlasti; samostalnosti i nezavisnosti sudstva kao jemstava vladavine prava; uloge sudstva u kontinentalnom i anglosaksonskom pravu; kreativna uloga sudova, itd. Apstrakt treba da sadrži glavnu tezu koja će se u radu dokazivati kao i kratak prikaz argumenata koje će autor koristiti.

Uz apstrakt potrebno je dostaviti podatke (ime, prezime i kontakt) mentora koji je pomagao studentu pri odabiru teme i izradi apstrakta, a koji će mu kasnije pomagati u pisanju rada koji će biti predstavljen na Konferenciji.

Spisak izlagača na šestoj Studentskoj konferenciji biće objavljen 7. oktobra 2019. godine na sajtu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Izlagači će biti u obavezi da da na istu adresu do 20. novembra 2019. godine dostave radne verzije radova ne kraće od 8 strana, a konačne verzije do kraja februara 2020. godine. Najbolji rad će biti objavljen u Zborniku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dok će ostali radovi podobni objavljivanju biti objavljeni u Studentskoj reviji Eudaimonia.

O detaljima i dodatnim informacijama, predlozima mogućih tema, kao i o svim pitanjima u vezi sa Konferencijom i pisanjem apstrakta, studenti se mogu informisati na internet stranici Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju https://www.ivrserbia.org), Facebook stranici Konferencije (www.facebook.com/studkonf), ili pisati na e-mail adresu Konferencije (eudaimonia@ius.bg.ac.rs).