Poziv za učešće na petoj Studentskoj konferenciji iz teorije i filozofije prava na temu Međunarodno i evropsko pravo – teorijski problemi

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju (IVR Srbija), povodom obeležavanja 70 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, organizuju petu Studentsku konferenciju na temu Međunarodno i evropsko pravo – teorijski problemi.  Konferencija će se održati u decembru 2018. godine u Sali za konferencije Pravnog fakulteta.

Pozivamo sve zainteresovane studente osnovnih, master i doktorskih studija da do 1. septembra 2018. godine pošalju apstrakte na adresu eudaimonia@ius.bg.ac.rs. Poziv za učešće na Konferenciji upućen je i studentima istih ili srodnih fakulteta drugih univerziteta iz Srbije i inostranstva.

Apstrakti treba da sadrže najmanje 600, a najviše 900 reči. Studenti su slobodni da sami izaberu temu o kojoj će pisati, na srpskom ili engleskom jeziku, držeći se okvira opšte teme – teorijski problemi međunarodnog i evropskog prava. Uz apstrakt, potrebno je dostaviti i podatke (ime, prezime i kontakt) mentora pri radu.

Spisak izlagača na Petoj studentskoj konferenciji biće objavljen 8. oktobra na sajtu Pravnog fakulteta. Izlagači će biti u obavezi da na istu adresu do 20. novembra dostave radne verzije radova ne kraće od 8 strana, a konačne verzije izabranih radova do kraja februara 2019. godine. Najbolji rad će biti objavljen u Zborniku Pravnog fakulteta, dok će ostali radovi podobni objavljivanju biti objavljeni u Studentskoj reviji Eudaimonia.

O detaljima i dodatnim informacijama, predlozima mogućih tema, kao i o svim pitanjima u vezi s Konferencijom i pisanjem apstrakta, studenti se mogu informisati na internet strani Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju (https://www.ivrserbia.org), Fejsbuk stranici Konferencije (www.facebook.com/studkonf), ili pisati na imejl adresu Konferencije (eudaimonia@ius.bg.ac.rs).