Galerija slika sa četvrte Studentske konferencije

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 8. decembra 2017. održana je Četvrta studentska konferencija iz teorije, filozofije i sociologije prava na temu Teorija, filozofija i sociologija privatnog prava. Konferenciju je otvorio dekan Fakulteta prof. dr Sima Avramović, a nakon njega prisutnima se obratio Miodrag Jovanović, redovni profesor Pravnog fakulteta i predsednik Srpskog udruženja za pravnu i društvenu filozofiju.

« од 5 »