Druga studentska konferencija iz teorije i filozofije prava „Vladavina prava i pravno tumačenje“

plakat

Pozdravni govori

 • Miodrag Jovanović, redovni profesor Pravnog fakulteta i predsednik Srpskog udruženja za pravnu i društvenu filozofiju
 • Kenet Hima, gostujući profesor Pravnog fakulteta

Uvodno predavanje

 • Marko Novaković, Međunarodna vladavina prava

Izlaganja i komentari:

 • Andrijana Bakračević, Odluke Evropskog suda za ljudska prava u cilju zaštite tražilaca azila i ilegalnih migranata
  • Komentar: Darjana Macanović
 • Miloš Marković, Granice diskrecije sudija
  • Komentar: Petar Mitrović
 • Tara Maksimović, Popunjavanje pravnih praznina u Republici Srbiji
  • Komentar: Stefan Janković
 • Aleksandar Todorović, Od kompromisa do principa: preispitivanje koncepta supsidijarnosti i njegove uloge u reformi Evropskog suda za ljudska prava
  • Komentar: Stefan Janković
 • Ivan Ćorović, Pravna priroda pravnih standarda (tačka gledišta bez tačke gledišta)
  • Komentar: Maksim Milošević