Peta Work in Progress konferencija Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju

posted in: Konferencije, Work in Progress | 0

Filozofski fakultet, Beograd, 30. maj 2019.

10.00-10.10 Pozdravne reči upravnica Odeljenja za sociologiju i Instituta za sociološka istraživanja, prof. dr Mine Petrović i prof. dr Ivane Spasić
10.10-10.30 doc. dr Marko Božić, Pravni fakultet Univerziteta Union (komentator teksta: Enigma grada: analiza prostornog i političkog konteksta nastanka islama iz ugla Veberove definicije gradske opštine)
10.30-10.50 mr Nataša Jovanović Ajzenhamer, Filozofski fakultet BU (autorka)
10.50-11.20 Diskusija
11.20-11.40 prof. dr Đorđe Pavićević, Fakultet političkih nauka BU (komentator teksta: From the Ancient Greek Theory of Natural Law to the Contemporary Theory of Human Rights)
11.40-12.10 prof. dr Dragica Vujadinović, Pravni fakultet BU (autorka)
12.10-12.40 Diskusija
12.40-13.00 Kafe pauza
13.00-13.20 prof. dr Milorad Stupar, Filozofski fakultet BU (komentator teksta: Odlučivanje na osnovu pravila)
13.20-13.40 doc. dr Bojan Spaić, Pravni fakultet BU (autor)
13.40-14.10 Diskusija
14.10-15.15 Pauza za ručak
15.15-15.35 prof. dr Miodrag Jovanović, Pravni fakultet BU (komentator teksta: Making Political Question Doctrine Necessary: Judicialization of Kosovo Conflict and Its Impressive Display of Irrelevance)
15.35-15.55 prof. dr Violeta Beširević, Pravni fakultet Univerziteta Union (autorka)
15.55-16.25 Diskusija (uz kafu)
16.25-16.45 prof. dr Duška Franeta, Fakultet za pravne i poslovne studije Lazar Vrkatić, Novi Sad (komentatorka teksta: Doktrina četvrte instance i pravo na obrazloženu presudu u praksi Evropskog suda za ljudska prava)
16.45-17.05 prof. dr Goran Dajović, Pravni fakultet BU (ko-autor [uz B. Spaić])
17.05-17.35 Diskusija
Završetak konferencije