Tumačenje prava – Uloga sudija u savremenim demokratijama

frajer-interpreting-law-the-role-of-judges-in-contemporary-democraciesPravno tumačenje je jedna od dominantnih tema u savremenoj jurisprudenciji. Forma opisne pitanja vezana za pravilnu karakterizaciju pravno tumačenje zakonskih hermeneutike je oblikovan decenije teoretisanje o zakonu u cjelini, i pravno rezonovanje i odlučivanje posebno. Tema pravnog tumačenja povodom godišnjeg konferenciji srpskom delu govornog automata će se pristupiti sa stanovišta uloge sudije u savremenim demokratijama. Sudski tumačenje je glavni fokus mnogo filozofske literature na tu temu, a cilj konferencije je da se ispita uticaj sudskog tumačenja na politički okvir u kojem se pojavljuje i na naše shvatanje toga, kao i da pojasni uticaj ovog političkog okvira na interpretativne raspisivanja sudije.