Odžana međunarodna konferencija ,,Nove politike decizionizma“

Na Fakultetu političkih nauka svečano je otvorena internacionalna konferencija ,,Nove politike decizionizma“. Tokom prvog dana konferencije izlagali su akademik dr Tibor Varadi, prof. dr Nebojša Vladisavljević, doc. dr Bojan Vranić, doc. dr Dušan Spasojević, dr Marcin Mačak i doktorand Petar Marković. Skup je otvoren uvodnim predavanjem profesora Semjuela Isačarova sa Univerziteta u Njujojrku.

Svojim predavanjem prof. Isačarov osvrnuo se na glavne probleme i deficite sa kojima se danas suočavaju demoktratska društva. ,,Proveo sam mnogo mnogo vremena baveći se izazovima demokratije nakon 1989. godine, fokusirajući se na institucije i sudove, istražujići pravce njenih promena. Moj glavni fokus zasnovan je ne na pitanjima o tome kako demokratija može uspeti, već naprotiv, kako one proopadaju“, istakao je prof. Isačarov. On je dodao da postoje četiri bitna faktora koja doprinose fenomenu opadanja demokratija: ubrzani pad uticaja političkih stranaka i drugih institucionalnih oblika državnog angažmana, neefikasnost zakonodavnih grana, gubitak osećaja socijalne kohezije i pad državne kompetencije.

Konferencija je nastavljena narednog dana na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.