Untitled-1

Izdavač
Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju

Glavni i odgovorni urednik
Doc. dr Bojan Spaić

Studentska redakcija
Petar Mitrović, Teodora Miljojković, Stefan Rakić, Nikolija Nedeljković

Uređivački odbor
Prof. Dr Miodrag Jovanović, prof. dr Đorđe Pavićević, prof. dr Marija Karanikić Mirić, prof. dr Goran Dajović, prof. dr Tanasije Marinković, doc. dr Biljana Đorđević, doc. dr Danilo Vuković, doc. dr Miloš Zdravković, doc. dr Milena Đorđević

Međunarodni uređivački odbor
Luka Burazin (University of Zagreb), Damir Banović (University of Sarajevo), Kenneth Einar Himma (University of Washington), David Duarte (University of Lisbon), Pierluigi Chiassoni (University of Genova), Andrej Kristan (University of Girona).

Aktuelni broj

Eudaimonia Br. 1 (2017)

 

Revija radova sa Treće studentske konferencije iz teorije i filozofije prava na temu Sudska vlast održane na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Srpskim udruženjem za pravnu i socijalnu filozofiju (IVR Srbija) 21. oktobra 2016.