Članovi

prof. dr Aleksandar Molnar, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Ilija Vujačić, Fakultet Političkih nauka Univerziteta u Beogradu

prof. dr Dragica Vujadinović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Dragan Mitrović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Radmila Vasić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Jasminka Hasanbegović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Violeta Beširević, Pravni fakultet Univerziteta Union

prof. dr Marija Karanikić-Mirić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Đorđe Pavićević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

prof. dr Milorad Stupar, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Miodrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Tanasije Marinković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Goran Dajović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Duška Franeta, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Univerziteta Union

doc. dr Miloš Zdravković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

doc. dr Bojan Spaić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

doc. dr Marko Božić, Pravni fakultet Univerziteta Union

doc. dr Biljana Đorđević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

doc. dr Nataša Jovanović Ajzenhamer, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

mr Miloš Marković, doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Pridruženi članovi

Počasni članovi