Zaključen sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu

posted in: Edukacija | 0

 

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Goran Marković i viši asistent Brano Hadži Stević su 2. juna 2023. godine posetili Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju. Tom prilikom, zaključen je sporazum o saradnji između ovog Fakulteta i Udruženja, koji su potpisali dekan Marković i predsjednik Udruženja prof. dr Bojan Spaić. Osim toga, sastanku su prisustvovali i prof. dr Miodrag Jovanović i prof. dr Goran Dajović, članovi Udruženja i profesori Pravnog fakulteta u Beogradu na Katedri sa teoriju države i prava, sociologiju prava i filozofiju prava.

Sporazumom je predviđena saradnja između Fakulteta i Udruženja u realizaciji naučno-istraživačkih, stručno-edukativnih i drugih aktivnosti. Budući da je Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju član Međunarodnog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju (The International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy), dogovoreno je da će Udruženje, u skladu sa mogućnostima, omogućiti učešće zainteresovanih nastavnika Fakulteta u realizaciji aktivnosti ove međunarodne asocijacije pravnika. Takođe, dogovoreno je da će Fakultet omogućiti članovima Udruženja da drže gostujuća predavanja na Fakultetu i da će Fakultet i Udruženje da besplatno jedni drugima dostavljaju svoja izdanja, s ciljem uvećavanja bibliotečkog fonda.

Dekan Marković je upoznao članove Udruženja sa aktivnostima koje organizuje Fakultet, a naročito je iskazao očekivanje da će članovi Udruženja da učestvuju u ovogodišnjem naučnom skupu koji će da bude organizovan krajem oktobra ove godine. Članovi Udruženja su podelili svoja iskustva u vezi sa učešćem u naučno-istraživačkim projektima. Ovaj sporazum ima poseban značaj ima za nastavnike, saradnike ali i studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji će kroz ovu saradnju biti u mogućnost da prodube znanja o pravnoj i socijalnoj filozofiji.