Video zapisi sa kursa Teorija i praksa pravnog rasuđivanja

 

13. mart (17.10-20.00, Amf. VIII, sudnica)

 • Miodrag Jovanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Šta je – ako je išta – specifično u vezi sa pravnim rasuđivanjem?  

 • Dragana Boljević, sudija Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu
  Ujednačavanje sudske prakse – sudijska nezavisnost i pravna sigurnost

14. mart (17.10-20.00, Amf. VIII, sudnica)

 • Kenneth Einar Himma, gostujući profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Theories of constitutional reasoning and interpretation

 • David Duarte, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Lisabonu
  Constitutional balancing as a form of legal reasoning

15. mart (17.10-20.00, Amf. VIII, sudnica)

 • Jasminka Hasanbegović, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Subjekti pravnog rasuđivanja

 • Ljubica Tomić, advokat
  Praksa advokatskog rasuđivanja

16. mart (17.10-20.00, Amf. VIII, sudnica)

 • Goran Dajović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Pravno rasuđivanje u krivičnom pravu – problem analogije i ekstenzivnog tumačenja

 • Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
  Praksa sudijskog rasuđivanja u krivičnom pravu