Kurs Teorija i praksa pravnog rasuđivanja 2019.

U organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju i u saradnji sa Centrom za pravosudna istraživanja (CEPRIS) i Advokatskom kancelarijom TSG Tomić Sinđelić Groza oržaće se kurs na temu Teorija i praksa pravnog rasuđivanja.

Na kurs se mogu prijaviti studenti završnih godina studija (treće i četvrte), kao i studenti master studija i doktorskih studija s naprednim znanjem engleskog jezika. Rok za slanje prijava je 10. mart 2019. godine. Prijave se šalju na adresu: uvodupravo@gmail.com. U prijavi treba navesti: (1) ime i prezime, (2) godinu studija, (3) vrstu studija i (4) trenutni prosek (za studente postdiplomskih studija i prosek sa osnovnih studija). Broj polaznika kursa je ograničen na 40 studenata. Spisak primljenih studenata će biti objavljen na sajtu Pravnog fakulteta. Polaznicima će nakon zavšetka kursa biti dodeljeni sertifikati o učešću i knjige u izdanju organizatora.

Plan kursa

18. mart 2019 (17.00-20.00)

 • Ivana Krstić, Upravnica Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta – pozdravni govor
 • Jasminka Hasanbegović, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Subjekti pravnog rasuđivanja
 • Ljubica Tomić, advokat u kancelariji Tomić Sinđelić Groza, Advokatsko rasuđivanje

19. mart 2019 (17.00-20.00, Amf. VIII, sudnica)

 • Martin Borowski, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Hajdelbergu, Reasoning with Constitutional Principles: The Challenge of ‚Absolute Rights’
 • Tijana Šurlan, sudija Ustavnog suda Srbije i profesorka Kriminalističko-policijske akademije, Goran Ilić, sudija Ustavnog suda Srbije i profesor Pravnog fakulteta, Proporcionalnost u presuđivanju Ustavnog suda Srbije

20. mart 2019 (17.00-20.00, Amf. VIII, sudnica)

 • Giovanni Tuzet, profesor Univerziteta Bokoni u Milanu, Abduction and Causal Reasoning
 • Maurizio Salustro, former judge and prosecutor, OSCE Mission in Belgrade, Tužilačko rasuđivanje

21. mart 2019 (17.00-20.00, Amf. VIII, sudnica)

 • Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije, Ujednačavanje sudske prakse od strane Vrhovnog kasacionog suda
 • Bojan Spaić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Sudska praksa kao izvor prava

22. mart 2019 (17.00-20.00, Amf. VIII, sudnica)

 • Goran Dajović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Pravno rasuđivanje u krivičnom pravu
 • Aleksandar Trešnjev, sudija Višeg suda u Beogradu, Problemi krivično-pravnog rasuđivanja
 • Podela sertifikata polaznicima kursa