Kurs Teorija i praksa pravnog rasuđivanja

U organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju i u saradnji s Društvom sudija Srbije, Advokatskom kancelarijom TSG Tomić Sinđelić Groza i Centrom za pravosudna istraživanja oržaće se kurs Teorija i praksa pravnog rasuđivanja. Na kurs se mogu prijaviti studenti završnih godina studija (treće i četvrte), kao i studenti master studija s naprednim znanjem engleskog jezika. Rok za slanje prijava je 1. mart 2017. godine. Prijave se šalju na adresu: uvodupravo@gmail.com. U prijavi treba navesti: ime i prezime, godinu i vrstu studija i trenutni prosek (za studente postdiplomskih studija i prosek sa osnovnih studija). Broj polaznika kursa je ograničen na 30 studenata. Spisak primljenih studenata će biti objavljen 6. marta u 12h na sajtu Pravnog fakulteta. Polaznicima će nakon zavšetka kursa biti dodeljeni sertifikati o učešću i knjige u izdanju organizatora.

Plan kursa

13. mart (17.10-20.00, Amf. VIII, sudnica)

 • Miodrag Jovanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Šta je – ako je išta – specifično u vezi sa pravnim rasuđivanjem?
 • Dragana Boljević, sudija Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu
  Ujednačavanje sudske prakse – sudijska nezavisnost i pravna sigurnost

14. mart (17.10-20.00, Amf. VIII, sudnica)

 • Kenneth Einar Himma, gostujući profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Theories of constitutional reasoning and interpretation
 • David Duarte, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Lisabonu
  Constitutional balancing as a form of legal reasoning

15. mart (17.10-20.00, Amf. VIII, sudnica)

 • Jasminka Hasanbegović, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Subjekti pravnog rasuđivanja
 • Ljubica Tomić, advokat
  Praksa advokatskog rasuđivanja

16. mart (17.10-20.00, Amf. VIII, sudnica)

 • Goran Dajović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Pravno rasuđivanje u krivičnom pravu – problem analogije i ekstenzivnog tumačenja
 • Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
  Praksa sudijskog rasuđivanja u krivičnom pravu