Zakonska nejasnost kao temelj stvaralačke jurisprudencije: primer Republike Srbije

| 0

Petar Mitrović, student osnovnih studija
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Cilj ovog rada jeste da doprinese analizi sudijskog stvaralaštva u Republici Srbiji. Preciznije rečeno, tvrdnja koja se u radu zastupa jeste da je stvaranje prava nekada nužno svojstvo judiciranja. Rad je podeljen u šest delova. Uvodni deo ističe značaj koje ovo pitanje ima u modernoj jurisprudenciji. Drugi deo se bavi analizom zakonskih neodređenosti, sa posebnim osvrtom na apsolutnu nejasnost. U narednom delu se obrađuju pitanja nosioca obaveze da otklanja problem apsolutne nejasnosti, kao i načina na koje to sudovi čine kao središnji organi kojima je povereno pravno tumačenje. Četvrti deo iznosi argumente u prilog tezi da je rešavanje problema nejasnosti stvaralačka delatnost, dok se peti bavi potencijalnim prigovorima koji se mogu uputiti toj tvrdnji. Na kraju, šesti deo obrazlaže sam značaj rada i njegove ciljeve.