Godišnja konferencija IVR Srbija okuplja vodeće inostrane i domaće pravne i političke teoretičare i filozofe radi diskusije o aktuelnim teorijskim i filozofskim pitanjima.

  1. Osnovna prava – Osnovanost i tumačenjeUniverzitet u Beogradu – Pravni fakultet, 24-25. oktobar 2014.
  2. Legal Normativity and Language, Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet, 19. oktobar 2015.